Uzmite test čistoće riže

Test čistoće riže je anketa koja je amalgam od 100 uobičajenih pitanja o životu kako bi se zaključila čistoća

Did you ever experience romantic emotions
Retake Close