ทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว

การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว คือ การสำรวจที่รวบรวมคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจำนวน 100 ข้อ เพื่อสรุปความบริสุทธิ์

Did you ever experience romantic emotions
Retake Close